ADVIES + CALCULATIE

 

Je wilt graag een nieuw pand betrekken. Maar kunt moeilijk inschatten of al jouw wensen mogelijk zijn. Je wilt je ideeën vertaald zien in een grof ontwerp zodat je er een beter beeld bij hebt en er al een calculatie op los kunt laten om te zien of de verbouwing binnen jouw budget past. You surround You brengt jouw programma van eisen in kaart, geeft advies op locatie en vertaalt je wensen naar een schetsontwerp waarvan, samen met de projectmanager, een begroting gemaakt wordt om een indruk te krijgen van de verbouwkosten.

VOORBEREIDING

We bezoeken het pand, brengen het in kaart, we zetten de tekeningen op en meten zo nodig alles in grote lijnen in. In sommige gevallen is het handig als een project manager meekomt. We overleggen de wensen en het programma van eisen.

inclusief:

 • locatiebezoek

 • in kaart brengen huidige situatie

 • vastleggen programma van eisen en wensen

 • opzet tekeningen

optioneel:

 • inmeten ruimte

 • opvragen .dwg’s

Traject

VOORONTWERP

We vertalen het programma van eisen in een schetsmatige plattegrond, zo kunnen we zien of de ruimte geschikt is voor jullie wensen. We bespreken dit ontwerp via zoom of op locatie.

inclusief:

 • indelingsplattegrond

 • voor- en tegenanalyse

 • bespreking via zoom of op locatie

 • correctieronde

DEFINITIEF ONTWERP

In deze tekening verwerken we alle informatie die van invloed is op het kostenplaatje. We kennen richtprijzen toe aan de oppervlakten, wandjes, bouwkundige ingrepen, electravoorzieningen, waterpunten etc. Zodat er een reële prijs aan de tekening gehangen kan worden.  

inclusief:

 • indelingsplattegrond

 • afwerking vloer, wand en plafond 

 • natte ruimtes

 • wanden

 • verdiepingsvloeren

 • electra- en verlichtingspunten

 • bespreking op locatie

 • boekje in .pdf met het ruimtelijk onderzoek en de calculatie