top of page
  • Foto van schrijverNiki Clerx

De interieurarchitect

De titel interieurarchitect roept vaak associaties op met binnenhuisontwerpers, stylisten en inrichters. Ondanks dat het inderdaad allemaal wel met elkaar te maken heeft is dit niet wat een interieurarchitect definieert. Waarin onderscheidt de interieurarchitect? Wat doet een interieurarchitect nu precies? En waarom mag niet iedereen deze titel gebruiken? Het heeft allemaal met kwaliteitsborging, bescherming opdrachtgever en deskundigheid te maken.

Wat is interieurarchitectuur precies?

  • Interieurarchitectuur is een vak dat zich richt op de aanpassing van de gebouwde omgeving aan de voortdurend veranderende behoeften en wensen van gebruikers. Die aanpassingen zijn vaak van bouwkundige aard en hierin ligt de discipline dicht bij de bouwkundige architectuur. Vaak lopen de werkzaamheden in elkaar over en is moeilijk uit te maken waar de ene discipline eindigt en de andere begint, temeer daar de werkzaamheden in het algemeen verlopen in een sfeer van gelijkheid en gelijkwaardigheid.


  • Maar een belangrijk onderscheid is dat interieurarchitecten zich meer dan bouwkundige architecten op de gebruikers van de gebouwde omgeving richten.

  • Interieurarchitecten moeten in staat zijn de behoeften van gebruikers en opdrachtgevers te peilen, maar ze moeten ook een zelfstandige visie kunnen ontwikkelen op het gebruik en de functie van de ruimten waarvoor ze ontwerpen.

  • Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn essentiële onderdelen van het werk van interieurarchitecten. Zij dienen goed op de hoogte te zijn van wettelijke voorschriften en ontwikkelingen op terreinen als luchtbehandeling, lichtval, brandveiligheid, constructieve veiligheid, ergonomie, energiebesparing en duurzaamheid.

​​ Titelbescherming In Nederland is sinds 1988 sprake van titelbescherming. Alleen personen die staan ingeschreven in het architectenregister mogen in Nederland de titel voeren van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. Doelstellingen wet architectentitel

  • Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect, architect, en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

  • Bescherming

van opdrachtgevers: indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

  • Implementeren

van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken: doordat de opleidings- en beroepservaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt. Belang Er is een groot publiek belang van de interieurarchitectuur. Het interieur van kantoren, fabrieken en openbare gebouwen is voor vele burgers de omgeving waarin ze een groot deel van hun tijd doorbrengen. Aan de inrichting van die ruimten moeten daarom hoge eisen worden gesteld. Daar komt bij dat de bouwkundige opgaven van de toekomst steeds meer op verduurzaming, herinrichting en transformatie van bestaande gebouwen neerkomen. Interieurarchitectuur is in die gevallen een onmisbare discipline. Interieurarchitectuur ligt weliswaar dicht tegen de bouwkundige architectuur aan, maar is een vak op zich. Titelbescherming maakt aan de buitenwereld duidelijk dat het een zelfstandige discipline is, waarvoor een gespecialiseerde opleiding en beroepservaring noodzakelijk zijn. Opdrachtgevers kunnen er bij titelbescherming op vertrouwen dat zij met een goed opgeleide interieurarchitect te maken hebben. Dat geldt ook en in sterke mate in buitenlandse contacten, waar titelbescherming wordt gezien als een keurmerk. Lees meer over de titelbescherming van de interieurarchitect op de website van het architectenregister. You surround You You surround You is een erkende studio voor interieurarchitectuur. Wij zijn een waardevolle, creatieve en professionele schakel bij de herontwikkeling van vastgoed. Een groot onderdeel van het voeren van deze studio is bijscholing en het op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de markt en bouw. Zo vinden we oplossingen die aansluiten bij het project en bij de doelstellingen van de opdrachtgever. We werken aan mooie, duurzame interieurs in nauwe samenwerking met specialisten op elk gebied.
Comments


bottom of page